Metody wyznaczania celu. O celach cz. II.

Metod wyznaczania celu w pracy coachingowej jest bardzo wiele. Co szkoła to nowa metoda: GROW, SMART, TARGET, KOMPASS, WARTO itp. inne nazwy, lepsze skróty, ale w zasadzie chodzi o jedno i to samo: o jak najobszerniejsze skonkretyzowanie celu i umieszczenie go w precyzyjnych ramach (co do miejsca, czasu, osób współtowarzyszących).

Zadaniem klienta jest wyznaczenie sobie celu, zadaniem coacha jest zadawanie takich pytań, by ustalić cel w najdrobniejszych szczegółach. Oto, co powinien zawierać idealny ( z punktu widzenia coachingu) cel:

Przykład celu klienta: Chcę do końca 2014 roku wybudować dom.

  1. Skonkretyzuj – doprowadź, by klient sprecyzował w najdrobniejszych szczegółach – jaki dom? z czego? co w środku?  Wcześniej musi ustalić, czy jego celem jest tylko postawienie domu, czy wprowadzenie się?
  2. Uruchom wszystkie zmysły – pytając klienta o konkrety domu, każ mu wysilić wszystkie zmysły, spraw, by poczuł ten dom, usłyszał go, ujrzał wszystkie kształty i kolory itp.
  3. Umieść cel w ramach czasowych – klient powinien ustalić minimum zakończenie budowy lub termin wprowadzenia się.
  4. Umieść cel w przestrzeni – gdzie ten dom postawi? w którym miejscu dokładnie? w którą stronę będzie odwrócony?
  5. Ustal, co będzie miernikiem realizacji celu – wybudowanie domu czy wprowadzenie się? Kiedy klient uzna, że cel został osiągnięty? Po czym pozna, że jego cel został osiągnięty? Kiedy, w jakich okolicznościach odczuje pełną satysfakcję?
  6. Na ile ten cel jest realny do osiągnięcia (np. w skali od 1 do 10) - w coachingu zakładamy, że człowiek może osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Czasem jednak, nasi klienci przychodzą z bardzo ambitnymi celami. Nie nam dane jest określać stopień realności celu naszego klienta, ale on sam powinien się na tym zastanowić. To pytanie zadajemy na koniec, kiedy już klient dokładnie sprecyzował swoje zamiary. Weryfikacja realności celu następuje najczęściej już w fazie jego precyzowania, jednak to pytanie warto jeszcze na koniec zadać, by klient miał okazję zweryfikować swoje założenia.
  7. I na koniec jeszcze ważna uwaga – cel musi być ambitny. Klient powinien zweryfikować realność swojego celu, niemniej jednak żyjemy po to by realizować ambitne cele.

tekst: mscoach

Komentowanie wyłączone.